Skip to main content

Yeni Malik Karşısında Kiracının Hakları. Bu yazımızca Gürcan Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan konut veya işyerinin satılması durumunda hali hazırda orada oturmakta olan kiracının yeni malik karşısındaki haklarını ve elinde olan hukuki imkanlardan bahsedecektir.

KONUT VE İŞYERİNİN SATILMASI & YENİ MALIK KARŞISINDA KİRACININ HAKLARI

Kiracının bulunduğu taşınmazın satılması halinde kanun konut ve çatılı iş yerleri başlığının altında yeni malikin haklarını düzenlemiştir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu;

 • Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351-

 Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

 Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Görüleceği üzere kanun koyucu kiracılı bir taşınmazı satın aldığı takdirde iki adet seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bunlar;

 • Taşınmazı satın aldıktan bir ay içerisinde durumu kiracıya tebliğ ettirip 6 ay içerisinde evi tahliye etmesini aksi takdirde bu süre sonunda tahliye davası açacağını ihtar etmelidir.
 • Veya Kira Sözleşmesinin süre bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açarak kiracıyı yeni aldığı taşınmazdan tahliye ettirebilir.

Yeni malik bu iki seçimlik haktan hangisi lehineyse onu kullanabilir. Bahse konu tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak olup durumun şartlarına göre bir yıl ve daha fazla sürebilmektedir.

Şu ana kadar 400’ün üzerinde firmaya yardımcı olduk.

See More

Yeni malik birinci seçeneği tercih etmesi halinde dikkat etmesi gereken nokta bahsedilen ihtarın kiracıya bu bir ay içinde tebliğ edilmiş olmasıdır. Aşağıda paylaşılan Yargıtay içtihatlarından da görüleceği üzere bir ay içinde noter kanalıyla ihtarı çekse bile bu süre içerisinde kiracının eline ulaşmayan ihtarlar geçerli sayılmaz.

Tahliye davası için yeni malik kiralanan taşınmaza olan ihtiyacını kanıtlamak zorundadır. İhtiyacını kanıtlayamadığı takdirde davası red olunacaktır.

Ayrıca daha önce ihtiyaç nedeniyle tahliye davası reddolunan yeni malik ortaya yeni çıkan ihtiyaç nedeniyle tekrardan tahliye davası açabilir.

Bir diğer ayrıntıysa yeni malikin ödenmeyen kira bedellerine dayanarak tahliye davası açabilmesi için taşınmazı iktisap ettiğini ve kiraların kendisine ödenmesine dair kiracıya ihbar göndermesi gerekmektedir. Aksi halde davası red olunacaktır.

Gürcan Partners bu kuruluşların kurumsal üyesidir:

YENI MALİK KARŞISINDA KİRACININ HAKLARIYLA İLGİLİ YARARLI OLABİLECEK YARGITAY İÇTIHATLARI ŞU ŞEKİLDEDİR;

 • Yeni malikin kira bedellerini talep edebilmesi ve temerrüt sebebiyle tahliye davası açabilmesi için kiracıya taşınmazı iktisap ettiğini ve kiraların kendisine ödenmesine dair ihbar gönderip bu ihtar sonuçsuz kalır ise temerrüt ihtarı gönderip buna dayalı olarak dava açması gerektiği

(T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5262 K. 2015/1384 T. 16.2.2015)

 • Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir. İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

(T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6545 K. 2014/7809 T. 12.6.2014)

 • Olayımıza gelince; Davacı yeni malik kiralananı 09.04.2013 tarihinde satın almış, 02.05.2013 tarihinde çektiği ihtarname ile kiralananıiçin satın aldığını, bir ay içinde tahliye edilmezse altı aylık sürenin sonunda dava açacağını bildirmiş, ihtarname 14.05.2013 günü davalı kiracıya bizzat tebliğ edilmiştir. Bu durumda satın almadan itibaren bir ay içerisinde ihtarnamenin tebliğ şartı yerine getirilmediğinden davanın bu sebeple reddi gerekirken yazılı şekilde kiralananın tahliyesine dair hüküm kurulması doğru değildir.

 (T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12961 K. 2014/14262 T. 22.12.2014)

 • Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak iktisabı izleyen bir ay içerisinde ihtar tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir.

(T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7917 K. 2011/12548 T. 21.11.2011 )

 • Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir tahliye davası sonucu verilen hüküm diğer bir dava için kesin hüküm oluştursa da; yeni ihtiyaçsebebinin farklı olması ya da koşullarda değişme olması halinde yeni dava açılmasına engel olmaz.

 (T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2009/12830 K. 2010/2855 T. 16.3.2010)

Ücretsiz bir ön görüşme planlayın

Konut Ve Çatılı İşyerlerinin Satılmasi & Yeni Malik Ve Kiracinin Hakları 

Av. Bedrettin Gürcan I Kurucu Ortak

Tüm hakları saklıdır. Konut Ve Çatılı İşyerlerinin Satılmasi & Yeni Malik Ve Kiracinin Hakları isimli bu makalenin tüm hakları Gurcan Partner Uluslararası Hukuk Bürosunu aittir. İşbu yazı sadece bilgi vermek amaçlı olup yazarlar veya firma herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gurcan Partners İstanbul

ADRES
EMAIL

@: [email protected]

TELEFON

09.00-17.00 (Haftaiçi)

İstanbul Ofisi: +90 850 466 42 60

Daha fazla makale için Gürcan Journal'a göz atın
13 dil / 10 ülke

Türkiye'de malik satma sürecinin tüm adımlarında size yardımcı olmak için buradayız.

Yakın Zamandaki Gönderiler

ALMANYA’DA ŞİRKET KURMA: OTURUM TÜRLERİ, BAŞVURU SÜREÇLERİ VE İPUÇLARI

| Almanya, Türkçe | No Comments
Bu yazımızda, Almanya'da şirket kurma seçenekleriyle ilgili kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz. İş Planı ile Girişimci Oturumu, Yatırım ile Girişimci Oturumu ve İşyeri Sponsorluğu ile Çalışma İzni gibi farklı oturum türlerini ele…

SİNGAPUR’DA ŞİRKET KURMA: KAPSAMLI BİR REHBER

| Singapur, Türkçe | No Comments
Singapur'un gelişen ekonomisi ve iş dostu iklimi, bir iş kurmak isteyen girişimciler için çekici bir konum oluşturuyor. Singapur'da şirket kurma işlemi oldukça basittir ve burada iş yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır.…
Almanya'da Gayrimenkul

ALMANYA’DA GAYRİMENKUL ALMAK

| Almanya, Türkçe | No Comments
Bu yazımızda  Gürcan Partners Almanya Ofisinden Av. Hülya Oruç Almanya'da Gayrimenkul Almak konusunu tüm hukuki adım ve detaylarıyla inceleyeceklerdir.
web sitesi sözleşmeleri

İNTERNET SİTELERİ VE E-TİCARET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER

| Türkçe, Türkiye | No Comments
Bu yazımızda GÜRCAN Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan web sitesi sözleşmeleri ve diğer hukuki metinlerden bahsetmektedir.

Lütfen bizimle iletişime geçin.

24 saat içinde size geri döneceğiz.

  Subscribe to Gurcan Journal

  Sign up to get up-to-date information on legal, tax, and investment news in different countries.