We believe in
Collaboration, Future
and Innovation.

Almanya’da Şube Açmak

Bu yazımızda Gürcan Partners Düsseldorf Ofisimizden Av. Hülya Oruç ve Av. Bedrettin Gürcan Almanya’da şube açmak için gerekli belgeleri belirterek detaylarına değineceklerdir.

Almanya’da bir şube kurma veya yeni bir şirket kurma kararı, vergilendirme ve yasal konuların ayrıntılı kontrolünden sonra dikkatle verilmelidir. Almanya’da şube kaydının avantaj ve dezavantajlarını bilmek önemlidir. Bu kararı alırken vatandaşı bulunduğunuz ülke de göz önünde bulundurulmalıdır. Profesyonel ekibimiz, işiniz için en iyi seçeneği belirlemek üzere size özel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Almanya’da şirket kurulumu hakkındaki detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

So far we have assisted over 400 companies.

Ana şirketin Alman şubesi kurulduktan sonra, Alman Şirketler Hukuku’na göre şubenin bulunduğu yargı yetkisi altındaki Yerel Mahkemedeki ticari sicile kayıtlı olmak şarttır.

Kayıt sadece beyan niteliğindedir ve şube ticari faaliyetlerine başladıktan sonra kurulmuş olur. Şubenin tescil başvurusu, ana ortaklık şirketin temsil yetkisi ile Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarını içermelidir. Başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Ana Ortaklığa İlişkin Bilgiler

 • Şirketin kayıtlı olduğu sicil bilgileri (varsa) ve sicil numarası;
 • Ana şirketin yasal şekli;
 • Ana şirketin adı, oturduğu yerin ve iş adresinin yeri;
 • Ana şirketin sermayesi ve sermayenin, nominal değer paylarına veya nominal olmayan değer paylarına bölünmesi; nominal değerin nominal değerleri ve her nominal değerin hisse sayısı olması halinde; ayrıca, birden fazla hisse sınıfı varsa, hisse sınıfları ve her sınıfın hisse sayısı (adi ve imtiyazlı hisse senetleri);
 • Hisselerin hamiline veya nama yazılı olup olmadığı;
 • Yönetim Kurulu üye sayısı veya bu sayıyı belirleme kuralları;
 • Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Sekreterinin isimleri, doğum tarihleri, uyrukları ve adresleri ile temsil yetkileri;
 • Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme Sonrası;
  Şirket’in resmi ilanlarının şekli ve yeri ile ilgili esas sözleşme veya diğer ilgili belgeler (varsa)
 • Esas Sözleşme’de Yönetim Kurulunun oluşumu ile ilgili hükümler (varsa)

Şubeye İlişkin Bilgiler

 • Şubenin iş yerlerinin adresi;
 • Şubenin adı;
 • Şubenin amaçları; ve (talep halinde) Vekaletname (Vekaletname yetkisi de dahil olmak üzere, ana şirketi şube faaliyetleri için daimi temsilci olarak temsil etme yetkisine sahip kişilerin adları)

Ticaret Siciline Başvururken Gereken Belgeler

 • Ana şirketin muhtıra ve esas sözleşmesi ile Almanca onaylı tercümeleri.
 • Bir noter tarafından ana şirketin sicil’e kaydının, sermayesinin miktarı ve bölünmesi ile isimleri, doğum tarihleri, özel adresleri ve yetkilerinin teyitini içeren noter tasdik belgesi yöneticilerinin ve Şirket Sekreterinin temsili (ortak veya tek).