Skip to main content
TürkçeTürkiye

ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

By 15 Şubat 2023No Comments

Bu yazımızda Türkiye İstanbul ofisimizden Vergi Uzmanımız Özen Şahinoğlu Özdemir Uluslararası Vergilendirme konusunu şirketlerin vergilendirilmesi kapsamında inceleyeceklerdir. Çifte Vergilendirme, Yurtdışındaki Şubelerin Vergilendirmesi

Günümüz iş dünyasında artık sınırların kalmadığı bir dönemdeyiz ve bu durum şirketlerin birçoğunu uluslararası arenada var olabilme isteğine yönlendirmektedir. Yurt dışında yatırım yaparak, ihracat gerçekleştirerek ya da şube açarak faaliyet gösterme ve hatta global bir marka haline gelme aşamalarında yatırımcıları bekleyen birçok konu bulunmaktadır. Bu konuların başında farklı ülkelerde kurulu olan şirketlerin vergilendirmesi bulunmaktadır.

Her ülke özelinde tüm bu süreçlerde farklı yükümlülükler karşınıza çıkacaktır ve vergilendirme belki de en çok kafanızı karıştırabilecek hususlardan biridir.  Hem Türkiye’deki kazancınızın vergilendirilmesi hem de ilgili ülkedeki kazancınızın vergilendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

 

Tercih edeceğiniz tüm farklı stratejik iş modellerinin uluslararası vergilendirme boyutunda Gurcan Consultancy ve Gurcan Partners olarak 10 ülkedeki vergi uzmanlarımızla birlikte Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki çifte vergilendirme gibi hususlarda  destek sağlamaktayız.

Uluslararası Vergilendirme hususları konusunda uzman ekibimizden danışmanlık almak için

Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz:

@: [email protected]

veya

Bizi Arayın

+90 850 466 42 60 

Şu ana kadar 400’ün üzerinde firmaya yardımcı olduk.

See More

TÜRKİYE AÇISINDAN ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Yurt dışında elde edilen gelirin vergilendirilmesini değerlendirilebilmek için öncelikli olarak gelirin nasıl elde edildiği önemlidir.

Geliri şahıs mı elde etmektedir, yoksa bir tüzel kişilik aracılığı ile mi elde edilmektedir? Bu kriter vergilendirmenin esasını belirleyicidir.

Tam mükellef statüsündeki gerçek kişiler Türkiye içinde ve yurt dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilirler. Bu gelirlerin beyanı sırasında yurt dışındaki bu gelirler nedeniyle ödenen vergilerin (gerekli işlemler sonrası) indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Yurt dışındaki gelir bir tüzel kişilik (şirket) aracılığı ile elde ediliyor ise, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancının kurumlar vergisinden istisna olma durumları bulunabilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5’te bu istisnalara yer verilmiştir.
Yurtdışı gelirlerinin yurt dışında elde edilmiş olması Türkiye’de beyanı için yeterli değildir. Söz konusu gelirin Türkiye’de beyanı için, mükellef tarafından bu gelirlerin Türkiye hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir.
Yabancı ülkelerde elde edilen gelirlerin Türkiye’deki hesaplara intikal ettirilebilmesi için hukuki ve ekonomik tasarruf hakkı gerçekleşmiş olmalıdır. Hukuki tasarruf gelirin sahibi tarafından talep edilebilecek hale gelmesidir.  Ekonomik tasarruf ise gelirin sahibine ödenecek hale gelmiş olmasıdır. Yurt dışından sağlanan gelirlerin Türkiye’deki hak sahibinin tasarrufuna hazır olduğu tarih gelirin elde edilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bu tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru kazancın tespiti yapılabilmektedir.

Ticari risklerle beraber hukuki ve siyasi riskler ile de karşılaşabilirsiniz ve buna bağlı olarak zararlar oluşabilir. Bu nedenle vergisel konuların yanında birtakım teşviklerin göz önünde bulundurulması faydalıdır.

Vergisel konuların yanında yurt dışı yatırımlarda uygulanan bazı teşvikler bulunmaktadır. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK Anlaşmaları);

iki taraf devlet arasında imzalanan, bir devletin gerçek veya tüzel kişileri tarafından, diğer taraf devletin ülkesinde gerçekleştirilecek yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması amacı ile akdedilen uluslararası anlaşmalardır.

Türkiye’deki yatırımcıların yurtdışı pazara açılma stratejilerinde en sık rastlanan model daha maliyetli ve zahmetli bir yol olan doğrudan yatırım yerine ihracat yapmak veya şube açmak şeklinde olmaktadır.

Bu modellerin vergilendirilmesindeki temel hususlara bir göz atalım;

Gürcan Partners bu kuruluşların kurumsal üyesidir:

İHRACATA YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI

İhracattan elde edilen kazanç Kurumlar Vergisine tabidir. Ancak bunun yanı sıra ihracatı teşvik amaçlı istisnalar bulunmaktadır.

 1. KDV İstisnası,
 2. ÖTV İstisnası ve
 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti

bunların başında gelir. Bu istisnaları sağlayabilmek için gerekli koşullar ilgili kanunlarda düzenlenmiştir.

Yurt dışında:

 1. İnşaat,
 2. Onarma,
 3. Montaj ve
 4. Taşımacılık

faaliyetlerinde bulunan ihracatçılar bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini asmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilmektedirler.

İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden istisna tutulmuştur ve bu kapsamda yapılan işlemlere ilişkin harç istisnası getirilmiştir. İstisnadan yararlanma aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan belge alınması zorunludur.

YURTDIŞINDAKI ŞUBELER AÇISINDAN VERGİLENDİRME

Yurt dışındaki işyerlerine ait faaliyetler ilgili yabancı ülkenin mevzuatına göre kayda alınır. Yurt dışında şube olarak faaliyette bulunulduğunda, o ülkenin mevzuatına göre mükellefiyet tesis edilir, defter tutulur ve o ülkenin belge düzenine uyulur.

Gurcan Consultancy Türkiye’de ve diğer 10 ülkede konumlanan vergi uzmanlarıyla şirketinize çift taraflı vergi uygulamaları hakkında danışmanlık sağlayabilmektedir.

Türkiye’deki hesaplara intikal ettirilen kazanç, intikal ettirildiği tarihte T.C. Merkez Bankası’nın o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, aşağıdaki şartlar altında Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen kurum kazançlarının;

 1.  Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,
 2.  Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ ye transfer edilmiş olması, (yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunlu değildir)
 3.  İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması, veya menkul kıymet yatırımı olması durumunda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir.

Ücretsiz bir ön görüşme planlayın

İLGİLİ YURTDIŞI ÜLKE VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Yurt dışındaki ülkenin vergi sistemi, yatırımın karlılığı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki vergi uygulamalarının yanı sıra yurt dışındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Aynı zamanda Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarının (ÇVÖA) da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yurt dışından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, ÇVÖA’lardaki özel hükümler, vergi mevzuatındaki hükümlere göre öncelik arz etmektedir. Bu nedenle gelirin elde edildiği ülke ile yapılmış olan ÇVÖA’daki anlaşmasındaki hükümlere de bakılmalıdır. Türkiye bugüne değin 85 ülke ÇVÖA anlaşması yapmış bulunmaktadır.

Haziran 2017’de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nün ev sahipliğindeki imza seromonisi ile Türkiye’nin içinde bulunduğu 68 ülke temsilcisi Çok Taraflı Vergi Anlaşması (ÇTVA)’na imza atmıştır. ÇTVA hükümleri ÇVÖA hükümleri ile birlikte uygulanacaktır. Henüz tam olarak yürürlükte olmamakla birlikte yakın zamanda yurt dışında faaliyette bulunan Türk şirketleri açısından önemli sonuçları olacaktır.

Uluslararası vergi anlaşmalarının yanı sıra faaliyette bulunmayı planladığınız ülkenin lokal vergi mevzuatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Ülkelere ilişkin vergi oranları ve sağlanan teşvik unsurları zaman geçtikçe değişikliğe uğrayabilmektedir, bu nedenle bu uygulamalarda uzman olan kişilerden destek almak daha etkin bir vergi planlamasının temel taşını oluşturacak, riskler kadar fırsatların da farkında olmanızı sağlayacaktır.

 

Gurcan Consultancy uluslararası muhasebe ve vergi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz:

@: [email protected]

veya Türkiye Ofisi Üzerinden İletişime Geçmek İçin

+90 850 466 42 60 (Türkçe)

 

Uluslararası ekibimizi buradan kontrol edebilirsiniz. Ekibimiz Uluslararası Vergilendirme ve Çifte Vergi Anlaşmaları konusunda hizmet vermektedir.

Uluslararası Vergilendirme

Özen Şahinoğlu Özdemir | Vergi Uzmanı

Tüm hakları saklıdır. Uluslararası Vergilendirme isimli bu makalenin tüm hakları Gurcan Partner Uluslararası Hukuk Bürosunu aittir. İşbu yazı sadece bilgi vermek amaçlı olup yazarlar veya firma herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gurcan Partners Avrupa

ADRES
EMAIL

@: [email protected]

TELEFON

09.00-17.00 (Haftaiçi)

Budapeşte Ofisi: +36 1 808 94 49

Daha fazla makale için Gürcan Journal'a göz atın
13 dil / 10 ülke

Sürecinizin tüm adımlarında size yardımcı olmak için buradayız.

Yakın Zamandaki Gönderiler

web sitesi sözleşmeleri

İNTERNET SİTELERİ VE E-TİCARET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUKUKİ METİNLER

| Türkçe, Türkiye | No Comments
Bu yazımızda GÜRCAN Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan web sitesi sözleşmeleri ve diğer hukuki metinlerden bahsetmektedir.
Macaristan'da Emlak Almak

MACARİSTAN’DA EMLAK ALMAK I EV İŞYERİ ARAZİ

| Macaristan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Budapeşte ofisimizden Avukat Dr. Koppany Attila ve Gürcan Partners kurucu ortağı Av. Bedrettin Gürcan Macaristan'da Emlak Almak konusunu hukuki adım ve masraflarıyla inceleyeceklerdir.
Avrupa'da Şirket Kurmak

AVRUPA’DA ŞİRKET KURMAK

| Almanya, Avrupa, Estonya, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Avrupa'da Şirket Kurmak konusunu çeşitli ülkeleri kıyaslayarak inceledik. Yurtdışında şirket kurmak için en avantajlı ülkeler hangileri?
Sırbistan'da Şirket Kurmak

SIRBİSTAN’DA ŞİRKET KURMAK I ŞİRKET TİPLERİ VE DETAYLAR

| Sırbistan, Türkçe, Uncategorized | No Comments
Bu yazımızda Sırbistan Niş ofisimizden Avukat Ana Dulovic ve Gürcan Partners kurucu ortapı Av. Bedrettin Gürcan Sırbistan'da Şirket Kurmak konusunu tüm hukuki adım ve detaylarıyla inceleyeceklerdir.

Lütfen bizimle iletişime geçin.

24 saat içinde size geri döneceğiz.

  close

  Subscribe to Gurcan Journal

  Sign up to get up-to-date information on legal, tax, and investment news in different countries.

  Leave a Reply